Vinter.jpg

Bæredygtighed og adfærdskodeks

Bæredygtighed

Sammen med vores kunder og partnere er vi stærkt engagerede i at bidrage til udviklingen af et mere bæredygtigt samfund.

Vi arbejder dagligt med forskellige måder at hjælpe kunderne med at finde de bedste og mest bæredygtige teknologiske løsninger. Værdi skabes, når vi muliggør forskellige samfundsmæssige fordele, for eksempel elektrificering af arbejdsmaskiner, energieffektiv industriel automation, medicinsk teknologi og produktion af vedvarende energi.

Som en del af Addtech følger vi også koncernens arbejde med bæredygtighed, hvor vi har en tæt og konstruktiv dialog. Læs mere om, hvordan Addtech arbejder med bæredygtighed her.

 

For os er kvalitet og miljø meget vigtigt, og vi er meget stolte af at have opnået ISO9001 og ISO14001 certifikater.

 

FI ISO 9001 ISO 14001_hires_100.jpg               

 

Bæredygtighedsmål

Hvorfor er kvalitet og bæredygtighed vigtigt? SCN ser det som forretningsmæssigt afgørende, at vores virksomhed forbliver en nøgleleverandør i fremtiden. Ved at vi måler vores kvalitets- og bæredygtighedsmål hjælper det os med at prioritere og vælge bæredygtige virksomheder at samarbejde med.

 

Reducer CO₂-udslip

Vores mål er at reducere CO₂-udslippet med 50% inden 2030. Vores største miljøpåvirkning kommer fra fragt, og derfor har vi et aktivt samarbejde med vores fragtfirmaer og vælger grønne fragtfirmaer.

 

Bidrage til FN's bæredygtighedsmål

I 2030 skal alle vores forretninger indgå i et af FN's mål. Det betyder, at vi sammen med vores kunder aktivt arbejder mod bæredygtige produkter og projekter.

De FN-mål, som SCN har størst indflydelse på, er følgende:

Mål 3: Sundhed og trivsel. Vores hardwareløsninger inden for medicinsk teknologi og operationsudstyr er nogle eksempler på, hvordan SCN arbejder for at sikre adgangen til basal sundheds- og sygepleje.

Mål 6: Rent vand og sanitet til alle. Vi har kunder inden for vand- og spildevandsbehandling, måling af grundvand og genbrug af vand i industrien.

Mål 7: Bæredygtig energi til alle. SCN tilbyder elektronisk teknologi til produktion og distribution af elektricitet, der er nøglekomponenter i det voksende behov for vedvarende energi og udbygningen af stamnetværket.

Mål 9: Bæredygtig industri, innovationer og infrastruktur. SCN's energieffektive og pålidelige løsninger inden for industriel automation samt elektrificeringen af arbejdsmaskiner og køretøjer bidrager til at opgradere industrien for øget bæredygtighed.

Mål 12: Bæredygtigt forbrug og produktion. SCN arbejder aktivt inden for flere områder for at reducere industriens påvirkning på miljøet, for eksempel med energieffektivere styring af maskiner og motorer.

Mål 15: Hav- og marine ressourcer. I SCN arbejder vi med elektrificering af dieselskibe og færger. Stigende elektrificering af skibe vil i høj grad bidrage til en mere bæredygtig søfart og desuden støtte Sveriges ambition om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2045.

 

Leverandører

Vores omhyggeligt udvalgte partnere er ofte specialiserede aktører, der selv arbejder med ressourceeffektivitet, klimapåvirkning og fremme af gode arbejdsforhold og ansvarlig produktion. Det er vigtigt for os at arbejde for en bæredygtig leverandørkæde for at levere værdi til vores kunder og bidrage til bæredygtig udvikling. For at sikre, at vores partnere lever op til vores høje krav, skal de opfylde og underskrive vores “Leverandørkodeks for adfærd” før de bliver godkendte partnere. Gennem adfærdskoden arbejder vi for at sikre, at minimumskravene i vores kodeklar opfyldes inden for områder såsom menneskerettigheder, arbejdsbetingelser, ligebehandling, anti-korruption og miljø.

csm-shutterstock-manniskor-8ee32113eb_16_9.jpg

Adfærdskodeks

I vores adfærdskodeks opsummerer vi, hvordan vi alle skal agere for at drive vores virksomhed på en etisk, social og miljømæssig måde. Addtechs decentraliserede organisation bygger på frihed under ansvar, mens alle medarbejdere har en fælles grund at stå på, så det er lettere for hver enkelt at tage ansvar. Øverst til højre på siden kan du læse mere og downloade SCN's adfærdskodeks, vores interne adfærdskodeks samt adfærdskodeksen for vores leverandører.

 

Whistleblower-funktion

SCN stræber efter at opretholde et transparent erhvervsklima og høj forretningsetik. Vi værdsætter alles sikkerhed og respekterer alle, der er berørt af vores virksomhed. Gennem Addtech tilbyder SCN derfor en whistleblower-service, der kan bruges til at meddele, hvis noget ikke håndteres i tråd med vores værdier og adfærdskodeks. Følg linket nedenfor for at komme til Addtechs link til en ekstern partner, der garanterer anonymitet.

 

Whistleblower-funktion